Inken Meinertz

Jeg kommer oprindeligt fra Nordtyskland og har siden år 2000 boet på Fanø. Her har jeg genopdaget min interesse for at tegne, male, lave skulpturer m.m.

Jeg cykler hver dag en eller flere runder med min hund og det er på disse ture, at jeg får ideerne til mine motiver. Nogle har direkte relation til Fanø, andre dukker op "af sig selv".

Med hensyn til materialevalg og stil vil jeg gerne kunne eksperimentere mere.

Ved Møllebanken 3, Nordby - Fanø. Tlf.: 2343 8062

får inken fanømotiver