Jørgen Olmer

Skulpturer af strandingstræ har været og er en tradition for kunstnere langs Vestkysten. I Vadehavet findes det smukt forarbejdede træ langs stranden og er forarbejdet af Vesterhavets kræfter og sandbundens slid.

Mine skulpturer forsøger at binde vejr og hav sammen med et kunstnerisk udtryk i natur og mennesker.